Cursussen

bijscholing en andere opleidingen

Waarom opleidingen en cursussen volgen

Waarom nog een opleiding volgen als je al geruime tijd werkzaam bent, een goede baan hebt? Veel leidinggevenden en professionals zijn van mening dat ze op basis van hun werkervaring en in het verleden gevolgde opleidingen voldoende kennis en kunde in huis hebben. De praktijk leert echter dat opleidingen en cursussen uit het verleden vaak niet meer voldoende zijn om met de voortdurend veranderende marktomstandigheden om te gaan.

Daarom zijn persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties van groot belang en vragen om voortdurende scholing, opleidingen en cursussen. Een keuze maken uit het grote aanbod van opleidingen en cursussen ligt dan voor de hand. Maar hoe maak je die keuze?

Doel van de opleiding

Het is van belang om van tevoren te bedenken met welk doel je een opleiding wilt volgen. Stelt de organisatie waar je werkt de opleiding en te behalen graad als voorwaarde om door te groeien naar een nieuwe functie? Gaat het om je persoonlijke ontwikkeling en versterking van je eigen competenties? Of zoek je verdere verdieping en ontwikkeling op je vakgebied? Gaat het je erom een nieuw vakgebied eigen te maken of wil je je trainen in bepaalde vaardigheden en competenties? Of zoek je juist persoonlijke begeleiding in een bepaalde fase van je werk?

MA of MSc

Sinds de invoering in september 2003 van de bachelor/master-structuur in het hoger onderwijs ontvangen afstudeerders aan een universitaire masteropleiding geen doctorandustitel meer, maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA). Een MA- of MSc-graad mag uitsluitend worden verleend door een universiteit. Vooraf moeten alle opleidingen die een MA- of MSc-graad verstrekken geaccrediteerd worden door een onafhankelijk accreditatieorgaan zoals de NVAO. Geaccrediteerde masteropleidingen hebben een studieduur van minimaal 1600 uur en worden doorgaans in deeltijd aangeboden, gedurende anderhalf of twee jaar.

Of een MBA?

Een Master of Business Administration (MBA) is de benaming voor een type managementopleiding waarin naast kennisoverdracht veel aandacht wordt besteed aan de training van vaardigheden. Het zijn vaak opleidingen op hbo+ of hbo-niveau en in sommige gevallen op academisch niveau. Een Master of Business Administration (MBA) is geen formele titel in de zin van de wet. Zoals hiervoor gezegd kent de wet alleen de graden MSc en MA.

Vele opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een ‘master of…’ gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijke erkende graden, maar tot nog toe onbeschermde graden waarbij belangrijk is welk instituut het diploma verstrekt.

Overwogen keuze

Bij de keuze voor een opleiding is het belangrijk van tevoren na te gaan wat je zelf wilt. Heb ik een wettelijk erkende graad nodig, een MBA, of maakt dat niet zoveel uit? Oriënteer je goed op de inhoud van de opleiding, probeer met oud-cursisten te praten en onderzoek of de opleiding te combineren is met je werk- en privéleven. Een masteropleiding is tenslotte niet iets dat je er ‘even bij doet’.