HBO's

Leeuwarden

Hogeschool Van Hall Larenstein

adres: Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
Postbus 1528
tel: 058 – 284 61 00
fax: 058 – 284 64 23
website: www.vanhall-larenstein.nl
e-mail: info@vanhall-larenstein.nl

Opleidingen

 • Bedrijfskunde en agribusiness
 • Biologie en medisch labaratoriumonderzoek
 • Biotechnologie
 • Chemie
 • Diermanagement
 • Dier- en veehouderij

 

 • International Business and Management Studies
 • Kust- en zeemanagement
 • Milieukunde
 • Tuinbouw en akkerbouw
 • Voedingsmiddelentechnologie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

bezoekadres: Fonteinland 9
8913 CZ Leeuwarden
postadres: Postbus 63
8900 AB Leeuwarden
tel: 058 – 296 15 55
fax: 058 – 213 10 21
website: www.nhl.nl

Opleidingen

 • Zorg & Welzijn
 • Onderwijs; Lerarenopleidingen
 • Techniek
 • Economie, Management & Communicatie

Stenden Hogeschool

bezoekadres: Rengerslaan 8
postadres: Postbus 1298
8900 CG Leeuwarden
tel: 058 – 244 14 41
fax: 058 – 233 04 01
website: www.stenden.com

Opleidingen

 • Creatieve Therapie
 • Hoger Hotelonderwijs
 • Leraar Basisonderwijs
 • Personeel en Arbeid
 • Small Business
 • Sociaal pedagogische hulpverlening
 • Vrijetijdskunde