Voortgezet Onderwijs

VMBO

Het VMBO kent vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw.
Binnen hun sector kunnen de leerlingen uit vier leerwegen kiezen:

De theoretische leerweg wordt verzorgd door scholengemeenschappen met MAVO en bereidt de leerlingen voor op de middenkader- en vakopleidingen in het MBO of op het HAVO.

De kaderberoepsgerichte leerweg wordt verzorgd door scholengemeenschappen met VBO die de leerlingen voorbereidt op de middenkader- en vakopleidingen in het MBO.

De basisberoepsgerichte leerweg, waarna leerlingen door kunnen stromen naar de basisberoepsopleidingen in het MBO.

De gemengde leerweg wordt verzorgd door scholengemeenschappen met MAVO en VBO die leerlingen voorbereidt op middenkader- en vakopleidingen in het MBO.